cevre1Çevre güvenlik sistemleri genel olarak dışarıdan içeriye gelebilecek tehditlere karşı uygulanmakla birlikte,
işletmelerde içeriden dışarıya oluşabilecek yetkisiz çıkışları da önlemek için kullanılmaktadır.

Ayrıca kullanılan çevre güvenlik sisteminin tipi ne olursa olsun, harici tip C.C.T.V sistemi ile desteklendiğinde
sistem operatörleri tarafından çok daha efektif bir kullanım imkanına kavuşmaktadır. Sisteme entegre olabilen
hareket sensörleri ve hareketli kamera kombinasyonları ile hareketin algılandığı bölgeye otomatik olarak
yönlenebilen sistem aynı zamanda görüntü aktarımını da otomatik olarak başlatabilir. Ayrıca sistem özel
yazılımlarla desteklenen dijital haritalar üzerinde yetkisiz girişin olduğu bölgeyi de işaretleyebilir.

Projelerimizde çevre güvenlik sistemi ile ilgili olarak kullandığımız genel malzemeler Aktif İnfrared bariyer
dedektörler ( kızılötesi ışınların kesilmesi ile aktif olan sistem ), mikrofonik kablo sistemleri ( bağlı olduğu
bölgenin ayarlanan miktarda sarsıntıya maruz kalması ile aktif olan sistemler), mikrodalga dedektör
sistemleri ( mikrodalga kullanılarak oluşturulan görülmez bariyerin geçilmeye çalışılması ile aktif olan
sistemler), sismik sistemler ( titreşim algılandığında aktif olan sistemler ) , harici tip pasif infrared dedektör
sistemleri, kapalı devre C.C.T.V tabanlı motion dedektör sistemleri , bunlara ek olarak projenin özel
ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir çok entegrasyonumuz  da mevcuttur.

Büyük metrajlı perimetrelerin kontrolünde önemli rol oynayan sisteme entegre olmuş çeşitli tipteki bariyerler,
fiziki güvenlik masraflarını son derece aşağı çekmekte (örneğin fiziki devriye sayısının az olması ve sadece
ihtiyaç halinde bölgeye intikal ettirilmesi vb. ) ve insan unsurundan daha az hata yapması ve en önemlisi
yorgunluk sebebi ile motivasyon kaybı yaşanmamasıdır.

Ön izleme sistemlerinden olan görüntülü kapı diafon sistemleri , gelen şahısları sizinle fiziki temasa geçmeden
önce göz ile kontrol etmenizi ve birçok şeyden emin olmanızı sağlar. Genel kullanım alanları apartmanlar
işyerleri vb. ikamet projeleridir. Kamera ve monitör ilave edilebilmesi, dekoratif görünümlü olması, ihtiyaç
duyulduğunda kullanıcı tarafından devreye sokulması ( C.C.T.V’ nin aksine sürekli açık konumda olmaması )
ve gece karanlığında bile net görüntü alınabilmesi tercih sebepleri arasındadır.