analog-cctvKamera sistemleri ip tabanlı (sayısal ) ve analog sistemler olmak üzere iki ana başlıkta toplanabilir. Yaygın
olarak daha önce kullanımda olması hesaba katılırsa analog kamera sistemleri kullanılmaktadır.  Ancak son
yıllarda ip tabanlı çözümler özellikle orta ve büyük ölçekli projelerde daha çok tercih edilmeye başlanmıştır.

Kapalı devre kamera, dijital kayıt ve görüntü transferi sistemleri (C.C.T.V), girilmesi sınırlı ya da yasak olan
bölgelerin kontrolü ve gerekirse bütün gelişen çevre olaylarının delil teşkil edecek şekilde uzun zamanlı
olarak kayıt altına alınmasının yanı sıra, izleme esnasında da erken uyarı sistemi vazifesi görür.

Perimetre dışarısından gelebilecek tehlikelere karşı veya perimetre içerisinden dışarıya doğru istenmeyen
hareketlerin denetiminde de  C.C.T.V sistemleri efektif rol oynar.
C.C.T.V kapalı devre kamera sistemlerinin en önemli özelliklerinden biri olan erken uyarı avantajı, güvenlik
görevlilerine büyük kolaylıklar ve üstünlükler sağlamaktır. doğabilecek herhangi bir olayda güvenlik
görevlilerinin olayın durumuna, şekline vb. birçok tanıma karşı hazırlıklı olarak doğru bölgeye ve süratle
intikal edebilmelerini yada savunma pozisyonlarını düzgün konumlandırmalarını sağlamaktadır.
Dijital kayıt ve görüntü transferi sistemleri ses ve görüntü kayıtlarını çeşitli ve farklı teknolojiler kullanarak
kayıtların güven altına alınmasını sağlarlar. Bunlar; Birden fazla hard-disc olabileceği gibi uzaktaki bir server
vasıtası ile kayıt altına alma şeklinde de olabilir.
Yine bu teknoloji sayesinde ses ve görüntüler telefon, internet veya network ağı aracılığı ile sistemin kurulu
olduğu bölgeden izlenebildiği gibi uzaktan da izlenebilir.
Bu teknoloji,  dijital kayıtların ay, gün, saat, dakika olarak geriye dönük izlenmesini mümkün kılmaktadır.
Aynı zamanda alarm anında otomatik kayda geçmesi gibi çeşitli kombinasyonlara da  müsaade etmektedir.
Kapalı devre kamera sistemlerinin ( C.C.T.V ) görünür elemanlarından olan kameralar, dış mekanlarda
korunduğunuzun açık bir ifadesi olarak herkes tarafından bilinmekte ve görülmektedir. Göz önünde olan
bu sistem elemanlarının sadece varlığı bile başlı başına bir caydırıcılık sağlamaktadır.
Bu sistemler kuruluş aşamasında ileride doğacak ihtiyaçlar düşünülerek, alt yapısı itibarı ile genişleyebilen
sistemler olarak tasarlanmalıdır. Bu, müşteriye gelecekte ihtiyaçtan doğan  ilave entegrasyon çalışmalarında
çok daha düşük maliyetler sağlayacaktır.

Son zamanlarda analog kamera sistemleri ile yüksek çözünürlükte resim elde etme ve kayıt yapmaya yönelik
çözümlerde sunulmaktadır. ( HD-SDI ve 960H Teknolojileri )